SATAKUNNAN  ELäVäN  KUVAN  KESKUS  ry            Yrjö Räikkälä                              huhtikuu 2003Kuvan sommittelu
- stillkuva  
(säännöt pätevät sovelletusti myös videokuvauksessa)

Yleisin vika sinänsä hyvissä valo (ja video-) kuvissa on väljyys. Ei ole maltettu vaikka mennä pari askelta lähemmäs, rajaus 
puuttuu. Pienten digikameroiden laajakulmat vielä auttavat kaikenlaisen turhan saamisen kuvaan. Kaverien naamat kuvassa 
ovat pienempiä kuin pikkurillin pää… Valokuvan rajaaminen on itseasiassa yhtä oleellista kuin esim. dokumenttielokuvan 
aiheen rajaaminen. Kuvan sommittelussa huomioonotettavaa:

- Kohteen ominaisuudet, muoto, värit jne…
- Vaakakuva vai pystykuva. Kohteen muoto määrittelee yleensä.
- Valaistus, valon suunta ja varjot. Ihmissilmä sopeutuu heikkoihin valaistusoloihin, se tasoittaa voimakkaat kontrastit. 
Kamera ei niihin pysty ja kuvassa varjoalueet voivatkin olla pilkkopimeitä, vaikkei kuvattaessa siltä vaikuttanut.
- Kohteen rajaus. Mikä on oleellista - ei turhaa mukaan. 
- Henkilön katseen suunta. Kohteen liikesuunta. Katseen ja liikkeen suuntaan tilaa.
- Tausta. Taustaan on aina mahdollista kiinnittää aivan liian vähän huomiota. Ja yleensä siellä on kaikki sotku.
- Värit. Onko kuva-alassa hyvä väritasapaino vai levoton? Mikä vaikutus tulevan kuvan värimaailmaan on siirtymisellä pari 
metriä sivulle?
- Kohteen koko taustaan nähden.- Kuvakulma. Alhaalta vai ylhäältä. Pienetkin muutokset voivat vaikuttaa paljon.
- Horisontin sijoittaminen. Jos on maisemahorisontti, kannattaa miettiä mihin sen sijoittaa. Keskellä kuvaa se on yleensä tylsä, 
jos kuvassa ei muuta kohdetta ole.
 

Kultainen leikkaus on hyvä perussääntö kuvan sommittelussa

Kultainen leikkaus syntyy jaettaessa jana kahteen osaan siten, että pidemmän osan suhde lyhyempään
osaan on sama kuin koko janan suhde pidempään osaan.

Pythagoralaisten arvellaan keksineen kultaisen leikkauksen omasta symbolistaan säännöllisestä
viisikulmiosta, pentagonista.

Kun viisikulmiolle piirretään lävistäjät syntyy niiden leikkauspisteeseen uusi säännöllinen pentagon. Piirtämistä voidaan jatkaa
loputtomiin. Viisikulmioiden lävistäjät jakavat toisensa kultaisen leikkauksen suhteessa.
Kultaista leikkausta käytettiin jo renessanssin aikaan tuomaaan taideteoksiinsa esteettistä harmoniaa. Mm. Leonardo da Vinci
tutki tarkkaan ihmisen ja luonnon mittasuhteita. Hän keksi mm. perspektiivin ja sovelsi kultaista leikkausta töissään. Ihmisruumiin
rakenteessa, esim. olkavarren, kyynärvarren ja käden keskinäisessä suhteissa on luonnonesimerkki kultaisesta leikkauksesta.

Valokuvaus – kuvan ottaminen

Valokuva on stillkuva. Se pysäyttää ajan. Silloin yleensä tahtoo olla tärkeintä se hetki jolloin kuva otetaan, puhutaan ratkaisevasta
hetkestä. Ratkaiseva hetki voi olla myös optimaalinen valaistus: aurinko ja pilvet.

Laukaisutekniikka on harjoittelun tulosta. Hyvissäkin olosuhteissa on helppoa saada tärähtäneitä kuvia. Yleensä valoa on vähän ja
jos käytössä ei ole salamaa, niin kuin hyviä kuvia otettaessa ei mielellään olekaan, ovat valotusajat hitaita. Ja halvoissa kameroissa
on yleensä pimeät optiikat.

Kameran tulisi olla paikallaan, sitä ei tule puristaa liikaa, painallus laukaisimesta rennosti. Kokeilla voi myös peukalo-etusormen - vastakkaispainallusta. Polttoväli (ja polttovälin automatiikoissa sanelema valotusaika) tulee ottaa huomioon, muistisääntönä: pisin suljinaika objektiivin polttovälin mukaan; 35 mm – ei pitempi kuin 1/30, 100 mm – ei pitempi kuin 1/125, 200 mm – ei pitempi kuin 1/250 jne.